Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 1999

Vedtak 60

Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 1999 i Stortingets møte 5. oktober 1998
- vedlegges protokollen