Lov om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v

Ot.prp. nr. 24 (1998-99), Innst. O. nr. 31 (1998-99), beslutning. O. nr. 46 (1998-99), beslutning. L. nr. 2 (1998-99), beslutning. O. nr. 54 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.02.1999 Innst. O. nr. 31 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.1999

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 23.03.1999

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.1999