Erstatning ved stråleskader etter brystkreftbehandling ved Radiumhospitalet i årene 1975 - 86

St.prp. nr. 3 (1998-99), Innst. S. nr. 41 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.11.1998 Innst. S. nr. 41 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1998