Endringer i Kulturdepartementets budsjettforslag for 1999 under enkelte kapitler

Budsjett-innst. S. I (1998-99), unntatt romertall II, jf. St. prp. nr. 1.Tillegg nr. 4 (1998-99),

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1998 Budsjett-innst. S. I (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1998