Bevilgninger på statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen1999 og div. endringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999

St.prp. nr. 1(1998-99) og St.prp. nr. 1.Tillegg nr. 1-13. Budsjett-innst. S. I (1998-99) og Budsjett-innst. S. nr. 1 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1998 Budsjett-innst. S. I (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1998