Tilleggsforslag på statsbudsjettet for 1999 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Budsjett-innst. S. I (1998-99), jf. St. prp. nr. 1.Tillegg nr. 10 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1998 Budsjett-innst. S. I (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1998