Innstilling fra familie, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Carl I Hagen og John Alvheim om tiltak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 5 (1996-1997)
  • Kildedok: Dokument nr. 8:17 (1995-96)
  • Dato: 16.10.1996
  • Utgiver: familie, kultur- og administrasjonskomiteen