Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/98 av 25. september 1998 om endring av vedlegg XI i EØS-avtalen om telekommunikasjonstjenester

St.prp. nr. 12 (1998-99), Innst. S. nr. 94 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 18.02.1999 Innst. S. nr. 94 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.03.1999