Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1998 under Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 24 (1998-99), Innst. S. nr. 61 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1998 Innst. S. nr. 61 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1998