Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998

St.prp. nr. 16 (1998-99), kap. 2530, Innst. S. nr. 45 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1998 Innst. S. nr. 45 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1998