Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998

St.prp. nr. 16 (1998-99), kap. 2540, 2541, 2542 og 2543, Innst. S. nr. 53 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 02.12.1998 Innst. S. nr. 53 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1998