Forslag fra stortingsrepresentantene Sverre J. Hoddevik, Ansgar Gabrielsen og Ivar Kristiansen om at vitenskapelige undersøkelser og praktiske fiskeforsøk kan utføres i både offentlig og privat regi

Dokument nr. 8:14 (1998-99), Innst. S. nr. 88 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Ivar Kristiansen, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.02.1999 Innst. S. nr. 88 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1999