Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om nedsettelse av et utvalg for vurdering av nærings- og samfunnsmessige konsekvenser ved praktiseringen av landsplan for nasjonalparker og naturvernloven

Dokument nr. 8:16 (1998-99), Innst. S. nr. 124 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 16.03.1999 Innst. S. nr. 124 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 12.04.1999