Endringer av forslag til statsbudsjettet for 1999 under Olje- og energidepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 9 (1998-99), jf. Stp. nr. 1. Tillegg nr. 12 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 9 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1998