Endringer av forslag til statsbudsjettet for 1999 under Olje- og energidepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 6 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 6 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1998