Forlengelse av funksjonstiden for de stortingsvalgte medlemmer og varamedlemmer av Norges kommunalbanks styre og kontrollkomité

Innst. S. nr. 69 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.12.1998 Innst. S. nr. 69 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1998