Utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utviklings- og menneskerettighetsministeren

Saksgang

  1. Status