Forslag fra stortingsrepresentantene Børge Brende og Per-Kristian Foss om oppheving av forskrift av 30. desember 1998 om endring av forskrift av 13. mai 1991 nr. 336 om skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper og mellom deltakerlignede selskaper med hovedsakelig samme eierinteresser.

Dokument nr. 8:26 (1998-99), Innst. S. nr. 135 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 25.03.1999 Innst. S. nr. 135 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 22.04.1999