Støttetiltak for fiskerinæringa for 1999 og endring av kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Budsjett-innst. S. nr. 1, Tillegg nr. 1 (1998-99) jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 13 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1998 Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1998