Støttetiltak for fiskerinæringa for 1999 og endring av kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Budsjett-innst. S. nr. 8 (1998-99), jf. St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 13 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1998 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1998

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1998