Bevilgninger på statsbudsjettet for 1999

Budsjett-innst. S. nr. 1, Tillegg nr. 1 (1998-99), Jf. St.prp. nr. 1 (1998-99) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 12 og 13(1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1998 Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 (1998-99)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 27.11.1998

      Behandlet i Stortinget: 30.11.1998