Forslag frå stortingsrepresentantane Lars Gunnar Lie, Jørgen Holte og Terje Johansen om midlertidig å gjeninnføre ordninga med frakttilskot over statsbudsjettet frå 1. februar 1999 og fram til og med 30. juni 1999

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørgen Holte, Lars Gunnar Lie, Terje Johansen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF), (SP) og (V) Innstilling avgitt 02.02.1999 Innst. S. nr. 81 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 04.02.1999