Forslag fra stortingsrepresentant Tore Nordtun på vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra Odelstingets møte 21. januar 1999: (Jf. Innst. O. nr. 26) "Stortinget ber Regjeringen snarest foreslå at den gamle fraktutjevningsordningen gjeninnføres inntil en eventuell ny ordning foreligger. Regjeringen bes samtidig om å anvise inndekning for de økte utgiftene ved ordningen."

Innst. S. nr. 81 (1998-99), jf. forslag oversendt fra Stortingets møte 26. januar 1999

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra (KrF), (SP) og (V) Innstilling avgitt 02.02.1999 Innst. S. nr. 81 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 04.02.1999