Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 21. januar 1999: (Jf. Innst. O. nr. 27) "Stortinget ber Regjeringen snarest å legge til rette for at kommunal sektor blir omfattet av lov om offentlige anskaffelser."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet