Forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim om å sørge for riktig praktisering av samordningsloven slik at ingen kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng i folketrygden

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.1996 Innst. S. nr. 66 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1996