Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjon av 15. desember 1997 om kamp mot terroristbombing

St.prp. nr. 85 (1998-99), Innst. S. nr. 240 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1999 Innst. S. nr. 240 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1999