Forslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Kristin Krohn Devold og Erna Solberg om utredning og igangsetting av prøveprosjekter med norskundervisning for barn i førskolealderen som har dårlig norskforståelse

Dokument nr. 8:28 (1998-99), Innst. S. nr. 164 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Kristin Krohn Devold, Trond Helleland Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.05.1999 Innst. S. nr. 164 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 20.05.1999