Statsministerens redegjørelse om spørsmål i tilknytning til NATOs toppmøte i Washington 23. - 25. april 1999

Hvor er saken nå?

  1. 1 Redegjørelse
  2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra statsministeren

Saksgang

  1. Status