10 forslag fra Gunhild Øyangen på vegne av Arbeiderpartiet og 3 forslag fra John I. Alvheim på vegne av Fremskrittepartiet oversendt fra Stortingets møte 16. februar 1999 vedrørende den høye overdosestatistikken med dødelig utgang, forebyggende arbeid lokalt blant barn og unge, narkotikabrukeres krav om livskvalitet, diverse hjelpetiltak og behandlingstilbud til tunge misbrukere i Osloregionen

Innst. S. nr. 215 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.06.1999 Innst. S. nr. 215 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1999