Forslag fra stortingsrepresentantene Steinar Bastesen, Kenneth Svendsen og Vidar Kleppe om at båteiere/fiskere og fangstfolk som er innvalgt på Stortinget eller sitter i regjering, skal beholde alle sine fiskerettigheter den tid de utfører sine verv

Dokument nr. 8:31 (1998-99), Innst. S. nr. 209 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Steinar Bastesen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Kp) og (FrP) Innstilling avgitt 03.06.1999 Innst. S. nr. 209 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1999