Forslag fra stortingsrepresentantene Kaci Kullmann Five, Per-Kristian Foss, Eva R. Finstad og Svein Ludvigsen om at Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for i større grad å merke matvarer med sikte på å fremme valgfriheten for forbrukerne, og å foreslå konkrete forbedringer i henhold til dagens situasjon hvor merkingen er mangelfull

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva R. Finstad, Kaci Kullmann Five, Per-Kristian Foss, Svein Ludvigsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1996 Innst. S. nr. 61 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1996