Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Kaci Kullmann Five, Per-Kristian Foss, Eva R Finstad og Svein Ludvigsen om at Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for i større grad å merke matvarer med sikte på å fremme valgfriheten for forbrukerne, og å foreslå konkrete forbedringer i forhold til dagens situasjon hvor merkingen er mangelfull.