Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Kristin Krohn Devold om tilleggsbevilgning til politibudsjettet for 1999 for å opprettholde uendret driftsbudsjett i politidistriktene

Dokument nr. 8:38 (1998-99), Innst. S. nr. 170 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen, Kristin Krohn Devold Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) og (H) Innstilling avgitt 06.05.1999 Innst. S. nr. 170 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1999