Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik og John I. Alvheim om lov om endring i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. (Renter ved etterbetaling av ytelser fra folketrygden)

Dokument nr. 8:41 (1998-99), Innst. O. nr. 79 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.1999 Innst. O. nr. 79 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1999

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1999