Erstatningsutbetalinger under Garanti-Instituttet for Eksportkreditts (GIEKs) særskilte garantiordning for investeringer i og eksport til SUS og Baltikum (SUS/Baltikumordningen)

St.prp. nr. 47 (1998-99), Innst. S. nr. 131 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.03.1999 Innst. S. nr. 131 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.1999

   Behandlet i Stortinget: 26.03.1999