Barne- og familieministerens redegjørelse om likestillingspolitikk

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra barne- og familieministeren

Saksgang

  1. Status