Humanitær bistand i forbindelse med krisen i Kosovo

St.prp. nr. 56 (1998-99), Innst. S. nr. 149 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 22.04.1999 Innst. S. nr. 149 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1999

   Behandlet i Stortinget: 26.04.1999