Forslag frå stortingsrepresentantane Astrid Marie Nistad, Sverre J. Hoddevik og Kjell Opseth om driftsvilkåra for Haugland Rehabiliteringssenter - Institusjon i helseregion III

Dokument nr. 8:48 (1998-99), Innst. S. nr. 210 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Astrid Marie Nistad, Kjell Opseth, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (A), (H) og (A) Innstilling avgitt 03.06.1999 Innst. S. nr. 210 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1999