Forsvarets bidrag i forbindelse med krisen i Kosovo

St.prp. nr. 62 (1998-99), Innst. S. nr. 161 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 03.05.1999 Innst. S. nr. 161 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 06.05.1999