Statsbudsjettet 1999. Om visse spørsmål vedrørende kap. 323 Musikkformål, post 78 Ymse faste tiltak

St.prp. nr. 60 (1998-99), Innst. S. nr. 231 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1999 Innst. S. nr. 231 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1999