Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Ågot Valle og Olav Gunnar Ballo om endring i minstegrunnlaget for rett til sykepenger

Dokument nr. 8:54 (1998-99), Innst. S. nr. 229 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Karin Andersen, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.06.1999 Innst. S. nr. 229 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1999