Forslag frå stortingsrepresentantane Kjell Opseth, Torstein Rudihagen, Terje Knudsen og Øystein Hedstrøm om å leggje opplegget for oppretting av eit IT- og kunnskapssenter på Fornebu fram for Stortinget

Dokument nr. 8:58 (1998-99), Innst. S. nr. 199 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Opseth, Øystein Hedstrøm, Terje Knudsen, Torstein Rudihagen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) og (FrP) Innstilling avgitt 27.05.1999 Innst. S. nr. 199 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1999