Innstilling frå næringskomiteen om forslag frå stortingsrepresentantane Kjell Opseth, Torstein Rudihagen, Terje Knudsen og Øystein Hedstrøm om å leggje opplegget for oppretting av eit IT- og kunnskapssenter på Fornebu fram for Stortinget.

Til Stortinget.

Oslo, i næringskomiteen, den 27. mai 1999.

Morten Lund,

leiar.

Ansgar Gabrielsen,

ordførar.

Kjell Opseth,

sekretær.