Statsministerens redegjørelse om den inngåtte fredsavtale for Kosovo

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra statsministeren

Saksgang

  1. Status