Framlegg frå stortingsrepresentant Erling Folkvord om at dei som har vorti registrert i Overvakingspolitiet sine arkiv skal få innsyn i dei opplysningane som er samla om dei der og om at dei skal få vere vitne til at materialet blir makulert og at dei skal få ei skriftleg stadfesting på at Overvakingspolitiet ikkje lenger har opplysningar om vedkomande

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen
Innstilling avgitt 10.06.1997 Innst. S. nr. 239 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1997