Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om 1) framlegg frå stortingsrepresentant Erling Folkvord om at dei som har vorte registrert i Overvakingspolitiet sine arkiv skal få innsyn i dei opplysningane som er samla om dei der og om at dei skal få vere vitne til at materialet blir makulert og at dei skal få ei skriftleg stadfesting på at Overvakingspolitiet ikkje lenger har opplysningar om vedkomande og 2) om forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om at Peder Martin Lysestøl gis innsyn i premisser og beslutninger som lå til grunn for at hans private telefon ble avlytta, slik det ble avdekka høsten 1979, og at dokumentene nedgraderes og frigis på en slik måte at det blir tatt hensyn til personvernet for de involverte.