FN - på terskelen til et nytt århundre. Om reform av De forente nasjoner

St.meld. nr. 43 (1996-97), og redegjørelse av utenriksministeren i Stortingets møte 6. november 1997, Innst. S. nr. 29 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1997 Innst. S. nr. 29 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1997