Redegjørelse av utenriksministeren om reform av De forente nasjoner

Innst. S. nr. 29 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1997 Innst. S. nr. 29 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1997