Riksrevisjonens undersøkelse om trygdeetatens oppfølging av sykemeldte

Dokument nr. 3:9 (1998-1999), Innst. S. nr. 105 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.02.2000 Innst. S. nr. 105 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2000