Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Signe Øye om endringer i folketrygdloven slik at økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i politiske verv i kommuner og fylkeskommuner blir unntatt fra bestemmelsen om avkorting i pensjonen

Dokument nr. 8:50 (1998-1999), Innst. S. nr. 13 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Signe Øye Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) og (A) Innstilling avgitt 02.11.1999 Innst. S. nr. 13 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1999